Om foreningen   Bestyrelsen   Bliv medlem   Kontakt os

Om foreningen

Nyt fagligt Selskab er oprettet!!!
Der er oprettet et fagligt Selskab for gastroenterologiske sygeplejersker i DSR regi.
Denne hjemmeside vil i løbet af året blive erstattet af en hjemmeside under DSR, sammen med de andre Faglige Selskaber.


Vi er et selskab for sygeplejersker som alle arbejder indenfor det gastroenterologiske speciale, vores medlemmer kommer fra ambulatorier, dagafsnit, endoskopiafsnit, operationsgang eller sengeafdelinger.

Foreningen har eksisteret siden 1993 og har ca. 400 medlemmer fra hele Danmark, og vores formål er:
 • at udvikle gastroenterologisk sundheds- og sygepleje
 • at medvirke til udveksling af erfaring og viden gastroenterologiske sygeplejersker imellem
 • at medvirke til medlemmernes fortsatte dygtiggørelse ved afholdelse af møder og kurser

  Hvad får du ud af et medlemskab?

  Foreningen arrangerer hvert år et 2-dages kursus med aktuelle og relevante faglige emner. Kurset afholdes på skift rundt i landet og der er ca. 140 deltagere. På kurset får du mulighed for at diskutere med kollegaer der har samme interesse som dig og denne kontakt kan ofte føre til en lettere kontakt til hinanden i hverdagen.

  Foreningen har samarbejde med vores nordiske og europæiske kollegaer, og er medlem af den Europæiske forening for gastroenterologiske sygeplejersker ESGENA.

  Foreningen har et godt samarbejde med industrien, som udstiller ved vore kurser, så her får du mulighed for at se mange forskellige produkter og specielt blive orienteret om i nyhederne.

  Foreningen har 2 legater som kan søges af medlemmer til hjælp til årskursus og anden uddannelse, og derudover administrerer bestyrelsen Boston Scientific uddannelseslegat.
  Alle legater kan kun søges af foreningens medlemmer.

  Medlemmer af foreningen har mulighed for at benytte hjemmesidens faciliteter, hvilke holdes løbende opdateret:
 • Medlemsliste
 • artikelbase
 • Kursuskalender
 • nyhedsbreve

  Hvad koster det at blive medlem ?
  Det koster 150 kr. om året og 50 kr. i indmeldelsesgebyr. Kontingentet opkræves hvert år i januar måned.

  Har du lyst til at blive medlem eller høre mere om foreningen er du velkommen til at kontakte bestyrelsen. Du kan bruge knappen "kontakt os "

  Hilsen
  Brita Lindeberg
  Formand for foreningen