Om foreningen   Bestyrelsen   Bliv medlem   Kontakt os

Om foreningen

Nyt fagligt Selskab er oprettet!!!
Der er oprettet et fagligt Selskab for gastroenterologiske sygeplejersker i DSR regi.
Denne hjemmeside vil i løbet af året blive erstattet af en hjemmeside under DSR, sammen med de andre Faglige Selskaber.


Vi er et selskab for sygeplejersker som alle arbejder indenfor det gastroenterologiske speciale, vores medlemmer kommer fra ambulatorier, dagafsnit, endoskopiafsnit, operationsgang eller sengeafdelinger.

Foreningen har eksisteret siden 1993 og har ca. 400 medlemmer fra hele Danmark, og vores formål er:
  • at udvikle gastroenterologisk sundheds- og sygepleje
  • at medvirke til udveksling af erfaring og viden gastroenterologiske sygeplejersker imellem
  • at medvirke til medlemmernes fortsatte dygtiggørelse ved afholdelse af møder og kurser

    Hvad får du ud af et medlemskab?

    Foreningen arrangerer hvert år et 2-dages kursus med aktuelle og relevante faglige emner. Kurset afholdes på skift rundt i landet og der er ca. 140 deltagere. På kurset får du mulighed for at diskutere med kollegaer der har samme interesse som dig og denne kontakt kan ofte føre til en lettere kontakt til hinanden i hverdagen. Partner: Molpharma

    Foren